Notice: Undefined index: options in /home/trafficoco/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 123

תנאי שירות

תנאי שירות

**עודכן לאחרונה:04.06.2024**

**1. קבלת תנאים**

על ידי גישה לשירותים של טרפיקו בע"מ ("השירותים"), אתה מסכים לציית ולהיות מחויב לתנאי שירות אלה ("התנאים"). אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש בשירותים שלנו.

**2. שינויים בתנאים**

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסום התנאים המעודכנים באתר שלנו. השימוש המתמשך שלך בשירותים לאחר כל שינוי כזה מהווה את קבלתך לתנאים החדשים.

**3. שימוש בשירותים**

אתה מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאים אלה. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים:

– בכל דרך המפרה כל חוק או תקנה לאומיים או בינלאומיים.

– לצורך ניצול, פגיעה או ניסיון לנצל או לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא.

– לשלוח או לגרום לשליחה של כל חומר פרסומי או שיווקי ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

**4. רישום חשבון**

כדי להשתמש בתכונות מסוימות של השירותים, ייתכן שתצטרך להירשם לחשבון. אתה מסכים לספק מידע מדויק, עדכני ומלא במהלך תהליך הרישום ולעדכן מידע זה לשמירה על דיוקו, עדכניותו ומלואו.

**5. מדיניות פרטיות**

השימוש שלך בשירותים כפוף גם למדיניות הפרטיות שלנו. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו כדי להבין את הנהלים שלנו בנוגע למידע שלך.

**6. זכויות קניין רוחני**

השירותים וכל תכניהם, תכונותיהם ופונקציותיהם (כולל, אך לא מוגבל, לכל המידע, התוכנה, הטקסטים, התצוגות, התמונות, הווידאו והאודיו, ועיצובם, בחירתם וארגונם) הם בבעלות טרפיקו בע"מ, נותני רישיונותיה או ספקים אחרים של חומר זה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות.

**7. סיום**

אנו עשויים לסיים או להשעות את גישתך לכל או לחלק מהשירותים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, מכל סיבה שהיא, כולל, ללא הגבלה, אם תפר תנאים אלה.

**8. הגבלת אחריות**

בשום מקרה לא יהיו טרפיקו בע"מ, מנהליה, עובדיה, שותפיה, סוכניה, ספקיה או שלוחיה אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, מוניטין או אובדנים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מ-(i) השימוש או היכולת שלך להשתמש בשירותים; (ii) כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשרתים שלנו ו/או כל מידע אישי המאוחסן בהם.

**9. חוק מסדיר**

תנאים אלה יוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי [ארצך], ללא התחשבות בהתנגשות שלהן עם עקרונות החוק.

**10. צור קשר**

אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת:

טרפיקו בע"מ

03-5228085

info@traffico.co.il

דיזינגוף 69, תל אביב